جمعه ٢٦ شهريور ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
استاندار هرمزگان
نام و نام خانوادگی: دکتر فریدون همتی
متولد: 1339
سوابق مدیریتی:
  • استاندار قزوین
  • سرپرست استانداری قم
  • مشاور عالی وزیر کشور
  • معاون حقوقی ،امور مجلس ،تفریغ بودجه و امور استان های دیوان محاسبات کشور
  • نماینده مردم ایلام در دور هفتم مجلس شورای اسلامی
  • مدیرکل صدا و سیمای استان آذربایجان غربی
  • مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان
  • مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد
  • مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام