شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
بانک اطلاعاتی متقاضیان اشتغال
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی :
سال تولد :
شماره همراه :
*
مدرک تحصیلی :
زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
رشته تحصیلی :
محل تحصیل :
تاریخ فارغ اتحصیلی:
سکونت :
غیربومی بومی(شرایط بومی بودن: 1-متولد استان 2- ساکن با سابقه سکونت حداقل ده سال متوالی در استان)
سابقه کار :
نوع مهارت :
مدت بیکاری :
وضعیت خدمت :
معافیت پایان خدمت
آدرس :
تصویر امنیتی : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*