سید ابراهیم درازگیسو

 

 

 

 


    سید ابراهیم درازگیسو متولد گرگان سیاستمدار و دیپلمات ایرانی است.

درازگیسو اولین استاندار گلستان، استاندار هرمزگان،  فرماندار گنبد،

مشاور وزیر کشور و سفیر ایران در آلمان شرقی و ترکمنستان بوده است.

او همچنین اولین شهردار گرگان پس از انقلاب و فرماندار گرگان بوده است.