غلام‌عباس زائری

غلام‌عباس زائری  سال  ۱۳۲۵در شهرستان  بندرعباس متولد شد .

او  نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد و ابوموسی در دوره‌های اول

تا چهارم مجلس شورای اسلامی بود.

پس از نمایندگی مجلس در سال 1373 در دولت هاشمي رفسنجاني به

سمت استانداری هرمزگان انتخاب شد و بعد از آن به عنوان مشاور رهبری

عضو واحد بازرسی دفتر مقام معظم رهبری منصوب شد.