احمد خرم

احمد خرم متولد اصفهان فارغ التحصیل دانشکده فنی
دانشگاه تهران و وزیر راه و ترابری در دولت دوم
محمد خاتمی بوده است.

وی فعالیت کاری خود را از سپاه پاسداران آذربایجان شرقی

آغاز کرده و بعد از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته

و در اوایل دهه شصت معاون استاندار هرمزگان و استان بوشهر

بوده و سپس به سمت استانداری استان های هرمزگان ،

همدان و خوزستان انتصاب و در نهایت در دولت دوم خاتمی

به سمت وزارت راه و ترابری منصوب شد.از مهمترین رویدادهای

دوران وی راه اندازی فرودگاه امام خمینی پس از سه دهه بوده است .

وی همچنین پس از روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم اولین

وزیر کابینه خاتمی بود که توسط این مجلس استیضاح گردید.

وی در دوران نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری هاشمی

استاندار هرمزگان و همدان نیز بوده است.