دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
پیوندهای مهم

اوقات شرعی
Owghat
عضویت در خبرنامه
Newsletter Membership
نام :   
ایمیل :   
اقتصاد و دارایی

اقتصاد و دارایی

نام خدمت : درخواست سرمایه گذاری خارجی در استان   

شرح خدمت : در این قسمت سرمایه گذاری خارجی می تواند درخواست خود مبنی در سرمایه گذاری در استان را وارد نمایند .

ادرس  www.iihor.ir/index.php/fa/form/2013-12-24-21-53-58

_________________________________________________________

 

نام خدمت : درخواست مجوز ورود سرمایه برای سرمایه گذارن    

شرح خدمت : در این قسمت سرمایه گذاری می توانند مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری در استان را وارد کنند .

ادرس : www.iisw.ir/singlewindow

_________________________________________________________

 

نام خدمت : جمع اوری ,بررسی,ثبت اموال منقول و غیر منقول دستگاه ها   

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید سامانه مرتبط جهت ورود اطلاعات اموال منقول ,غیر منقول دستگاه های اجرایی را به

ورود اطلاعات ملاحظه نمایید.

ادرس : www.sada.mefa.ir/fa

_________________________________________________________

 

نام خدمت : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی

شرح خدمت : دراین  خدمت شما می توانید شکایات خود در ارتباط با اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با سازمان های تابعه از قبیل

اداره کل امور مالیاتی , بانکها و بیمه ها و گمرکاتو اموال تملیکی را به عنوان شخص حقیقی وارد نمایید .

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=97e160bb-1118-41eb-871a-7f41c2832efe

_________________________________________________________

 

نام خدمت : رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی   

شرح خدمت : در این خدمت شما می توانید شکایات خود در ارتباط با اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با سازمان های تابعه از قبیل

اداره کل مالیاتی , بانک ها و بیمه ها و گمرکات و اموال تمکینی را به عنوان شخص حقوقی وارد نمایید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=33893e34-18b6-4bcc-90fa-788a10d23744

_________________________________________________________

 

نام خدمت : درخواست ملاقات با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان    

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید برای ملاقات با مدیر کل اداره کل امور اقتصادی و دارایی وقت ملاقات بگیرید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a1356bac-d68e-490e-89b0-17a79b5cbe6c

_________________________________________________________

 

نام خدمت : ارسال پیام های مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید برای مدیر کل امور اقتصادی و دارایی انسان هرمزگان به طور مستقیم پیام بگذارید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1c21cbce-87c9-4e08-9019-17164c69b74a

_________________________________________________________

 

نام خدمت : پرداخت اعتبارات هزینه ای , تملک وحقوق دستگاه های اجرایی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید مراحل و فرم های لازم برای انجام کار جهت پرداخت اعتبارات هزینه ای , تملک و حقوق

و گزارش جذب را ملاحظه نمایید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6c339b52-7724-416c-9ff6-9502f1318a28

_________________________________________________________

 

نام خدمت : وصول در خواست وجه و گواهی موجودی سپرده دستگاه های اجرایی 

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید مراحل و فرم های لازم برای انجام کار جهت وصول , درخواست وجه و گواهی موجودی

سپرده دستگاه های اجرایی را ملاحظه نمایید.


ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=85c6f84f-e8aa-41d7-94b3-c58ed9f8292c

_________________________________________________________

 

نام خدمت : افتتاح و انسداد حسابهای دولتی دستگاه های اجرایی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید مراحل لازم برای انجام کار جهت افتتاح و انسداد حسابهای دولتی دستگاه های اجرایی

راملاحظه نمایید.


ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ae499488-47fd-41b4-8c67-dd0548d4269c

_________________________________________________________

 

نام خدمت : وصول درخواست وجه و گواهی موجودی چک های بین راهی دستگاه های اجرایی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید مراحل لازم برای انجام کار جهت وصول ,درخواست وجه و گواهی موجودی چک های

بین راهی دستگاه های اجرایی را ملاحظه نمایید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5e8c8daf-e8a2-4771-967a-26d9cd2a3bb7

_________________________________________________________

 

نام خدمت : درامد اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید فرم ها و مراحل لازم برای انجام کار جهت پرداخت درامد اختصاصی دستگاه ها, فروغ

درامد عمومی دستگاه ها و استرداد واریزی اشخاص و دستگاه های اجرایی را ملاحظه نمایید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d9cccbac-5b00-40ff-9815-0c460789bcfe

_________________________________________________________

 

نام خدمت : کمیسیون ماده 2( فروش اتومبیل های دولتی )

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید فرم ها و مراحل لازم برای انجام کار جهت پلاک گذاری خودرو خریداری شده از دستگاه

های دولتی را ملاحظه نمایید.

ادرس : http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=221c7153-0f95-4d07-959f-beaa00e96e6e

_________________________________________________________

 
خدمات خدمات
سامانه مطالبات-بدهی ها نظارت بر رفع پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی
رسیدگی و حسابرسی صورتحسابهای ماهیانه و تهیه صورت حساب عملکرد
سامانه ارتباط مردمی با وزارت اقتصاد ودارایی
سامانه ارتباط مردمی با وزارت اقتصاد ودارایی رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران و اخذ مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی (پنجره واحد)
رسیدگی به شکایات کسب و کار (سامانه دادور)   

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

ارتباط با ما
نقشه سایت
اخبار RSS دریافت
پایگاه اطلاع‌رسانی استان هرمزگان
درباره ما