مدیر کل

معرفی

نام و نام خانوادگی : آرش رضائی

محل تولد : شهرستان گچسارن

تاریخ تولد: 1354/2/8

      تحصیلات :
  لیسانس مهندسی محیط زیست
  لیسانس مهندسی عمران
  فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت سوابق


        سوابق خدمت :
   جانشین مدیر کل ستاد حوادث استان
   معاون مدیر کل هماهنگی امور توسعه جزایر
   مدیر کل هماهنگی امور توسعه جزایر استان
   مدیر کل دفتر امور شهری و شورا ها استانداری
   عضویت در انجمن سازه ایران

شرح وظایف دفتر

دفتر امور شهری و شوراها

1-مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.

2-همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‏های طرح‏های عمرانی در شهرها.

3-بررسی طرح‏های عمرانی شهرداری‏ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح‏هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می‏گیرد.

4-مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری‏ها به منظور ارایه خط مشی و اتخاذ روش‏های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری‏ها و خودکفایی آنها.

5-بازرسی از کلیه اقدامات اجرایی شهرداری‏ها در سطح شهرها و تهیه گزارش‏های دوره‏ای جهت مراجع ذیربط

6-همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم براساس قوانین و مصوبات شورای برنامه‏ریزی و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط.

7-بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست در قالب کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه‏های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.

8-صدور دستورالعمل‏های لازم به شهرداری‏ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح‏های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی.

9-جمع‏آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شهرداری‏ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش‏های ارسالی شهرستان ها.

10-ارایه پیشنهاد برنامه‏های آموزشی و آشنا سازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست با وظایف و مسئولیت‏های قانونی خود و سایر مسایل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب‏تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی.

11-ارایه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری‏ها و بخشداری‏ها با قوانین، آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مربوط به شوراهای اسلامی.

12-برنامه‏ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش‏های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست بمنظور تبیین سیاست‏ها و خط مشی‏های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.

13-بررسی شکایت‏های واصله از شهرداریها، شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات.

14-بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداری‏ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.

15-نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری‏ها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداری‏های استان.

16-راهبری و نظارت بر برنامه‏های پژوهشی شهرداری‏ها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه به شورای پژوهشی امور شهری استان.

17-ارایه راهبری در توسعه امور فناوری اطلاعات شهرداری‏ها.

18-بررسی تعرفه‏های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری‏ها و شوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن ( موضوع آیین‏نامه اجرایی وضع و وصول عوارض).

19-پیگیری امور مرتبط با درجه‏بندی و تأسیس شهرداری‏ها.

20-عضویت و شرکت در کارگروه‏ها و کمیسیون‏های مرتبط با شهرداری‏ها و شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست ( کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد 100 و 77 قانون شهرداری‏ها و ... )

21-پیگیری امور مرتبط با سازمان وابسته به شهرداری‏های استان.

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.