چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
آخرین اخبار
اخبار > سازمان هدفمند دچار روزمرگي نمي شود


چاپ
ارسال به دوست شماره خبر:١٠٨٧٥

تاریخ:1397/07/18


يادداشت مشاور عالي استاندار هرمزگان؛
سازمان هدفمند دچار روزمرگي نمي شود

مشاور عالي و رئيس گروه مشاوران استاندار هرمزگان در يادداشتي، بر ضرورت داشتن افق و برنامه در سازمان ها براي جلوگيري از روزمرگي تاكيد نمود.

 

 

 

 


محمدباقر كشفي در اين يادداشت آورده است:

موفقيت در هر امری نيازمند چشم انداز و برنامه و همچنين شناخت از محيط، دارايي ها، امكانات و استعدادهاست. مدير براي توفيق در انجام وظايف و ماموريت هاي خود بايد ظرفيت ها، توانمندي ها، فرصت ها، ويژگي ها، نقاط قوت و دارايي هاي سازمان خود را به خوبي بشناسد و از سوي ديگر نقاط ضعف، تهديدات، چالش ها، تنگناها و مشكلات حوزه كاري خود را نيز احصاء كند.

مدير مجموعه بايد از ابتدا تمامي آموخته ها و تجارب خود را به كار بگيرد تا بتواند طبق وظايف تعيين شده، افق مناسبي را براي سازمان ترسيم نمايد. در اين صورت فاصله اي كه ميان وضع فعلي و وضع مطلوب وجود دارد، مشخص خواهد شد. براي رسيدن به نقطه اي كه هدف گذاري شده نيز بايد برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين شود.

به اين شكل سازمان، هدفمند و داراي برنامه خواهد شد و چنين سازماني ديگر دچار برنامه روزي و روزمرگي در انجام كارها نمي شود. به واقع روزمرگي از مهمترين آسيب ها و آفاتي است كه سازمان ها را تهديد مي كند و مديران بايد تمام توان و تجربه خود را براي جلوگيري از دچار شدن به چنين مشكلي، به كار گيرند.

با ترسيم افق و داشتن برنامه، زمان، ظرفيت ها، امكانات، نيروي انساني و ساير داشته هاي يك سازمان، به شكل هوشمندانه و هدفمند در مسير دستيابي به اهداف استفاده و هزينه مي شوند، و مي توان به موفقيت هاي خوبي در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی و ايجاد رضايتمندي در جامعه مخاطب دست يافت.

شماره خبر : ١٠٨٧٥
.انتهای پیام


خروج




کانال ارتباطی

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.