آخرین اخبار
اخبار > موفقيت در برنامه ها و تحقق اهداف نيازمند نقش آفرينی نخبگان، مديران و مردم است


چاپ
ارسال به دوست شماره خبر:١٠٣٣٦

تاریخ:1397/06/21


يادداشت مشاور عالی استاندار هرمزگان؛
موفقيت در برنامه ها و تحقق اهداف نيازمند نقش آفرينی نخبگان، مديران و مردم است

مشاور عالی و رئيس گروه مشاوران استاندار هرمزگان در يادداشتی، نقش نخبگان، مديران و مردم را براي دستيابی به موفقيت در برنامه ها و تحقق اهداف تشريح نمود.

 

 

 

 


محمدباقر كشفی در اين يادداشت چنين آورده است:

در مواجهه با موضوعات و مسائل و براي دستيابي به موفقيت در برنامه ها و تحقق اهداف، به كارگيری و توجه جدی به نقش سه دسته بسيار مهم و لازم است.

نخبگان و صاحبان فكر و ايده شامل علما، اساتيد دانشگاه ها، معلمان، نيروهای مرجع و رسانه ها نخستين دسته در اين راستا محسوب می شوند كه ماموريت تبيين، توضيح، تفسير، اطلاع رسانی، آموزش، بيان ضرورت ها و اهميت موضوعات، آگاهی بخشی، توجيه مخاطبان، برانگيختن و تقويت انگيزش ها، دعوت و فراخوان و تبليغ را بر عهده دارند.

مديران و مسئولين دستگاه های اجرايی در رده ها و سطوح مختلف، ديگر گروه نقش آفرين در اين زمينه هستند كه ماموريت برنامه ريزي، اقدام و اجرای سياست ها و نظارت و كنترل امور را بر عهده دارند و بايد ساز و كار مناسب را جهت تصميم گيری و اجرا فراهم نمايند. 

مردم به عنوان بدنه جامعه در بخش های مختلف، ديگر دسته ای هستند كه جهت موفقيت در تحقق اهداف، ماموريت های مهمی همچون مشاركت، همراهی، همكاری، عمل به وظيفه و انجام نقش و سهم خود را عهده دارد هستند.

براي دستيابی به موفقيت در اجرای برنامه ها، تعيين و تقسيم وظايف و مسئوليت ها برای اين سه دسته و مشخص شدن نوع كار و سهم هركدام از آنها بسيار مهم و ضروری است.

لازم است، اتاق فكر مشتركی با حضور برگزيدگان هر سه دسته جهت توفيق در تحقق اهداف و موضوع مورد نظر تشكيل گردد و از منابع، ظرفيت ها و امكانات هر سه دسته به نحو مطلوب استفاده شود.

شماره خبر : ١٠٣٣٦
.انتهای پیام


خروج
شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.